Historie

 

V období druho světové války vznikla potřeba chránit obyvatele před následky útoků ze vzduchu. Proto byly na území protektorátu Čechy a Morava zřizovány sbory dobrovolných hasičů. Jako jeden z těchto sborů byl v roce 1940 založen, na příkaz tehdejšího starosty města Olomouce, i ten v Černovíře. Nově založený sbor sídlil v objektu lazecké sladovny. V roce 1941 měl 41 činných členů a prvním požárem, u kterého sbor zasahoval, byl požár Klášterního Hradiska. Hasilo se pomocí ruční stříkačky přivezené koňským spřežením. Během roku 1941 by zakoupen osobní automobil Tatra, který byl přestavěn na automobil požární. 

Požární automobil Tatra.

V roce 1942 se sbor na základě nařízení přestěhoval do budovy bývalé Orlovny. V roce 1946 byl černovírským hasičům věnován prapor sboru. Ve stejném roce sbor uspořádal v Dělnickém domě první poválečný ples. Počátkem padesátých let byl zakoupen požární automobil Praga RN. Na sklonku roku 1954 započali členové s výstavbou  vlastní zbrojnice, kterou dokončili roku 1956.

Požární automobil Praga RN.

Černvírští hasiči se kromě běžných mimořádných událostí podíleli na záchranných a likvidačních pracích při rozsáhlých povodních v Čechách a na Moravě mezi lety 1981 a 2010.

V současné době má sbor 71 členů. V rámci sboru funguje jednotka sboru dobrovolných hasičů, sportovní družstvo můžů, sportovní družstvo veteránů a kolektiv mladých hasičů. Sbor dobrovolných hasičů Olomouc  - Černovír každým rokem pořádá hasičský bál, dětský den a soutěž Hasičský víceboj. Dále dvakrát ročně organizuje sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Další činností sboru je pořádání exkurzí pro školky a školy a podíl na organizaci letního dětského tábora.

 

Published on  June 19th, 2018